Här hittar du en mall för årsmötesprotokoll;

Årsmöteförungdomar_reviderad_2017 Fritidsförbundet (version 1)