Bildandeprotokoll_FritidsförbundetSONY DSC

Här kan du ladda ner mallar för för stadgar och protokoll för bildandemöte.

 

Mall_Stadgar_Fritidsförbundet

 

Mall_ Bildandeprotokoll_Fritidsförbundet