Bild på smartmobil som hålls i handen, på skärmen står: Logga in.Som medlem i Fritidsförbundet får man tillgång till ett verktyg för att håll ordning på medlemsregistret – MyClub.

Inbjudan till MyClub får man när man ansöker om medlemskap i Fritidsförbundet.

Har du redan en inloggning kommer du åt ditt medlemsregister här>