Här nedan finner du tidigare protokoll* från styrelsens möten:

 

Förbundsstyrelsemötet den 10 februari 2018

Förbundsstyrelsemötet den 29 och 30 maj 2015

Bildandemötet den 21 maj 2015

Förbundsstyrelsemötet den 21 maj 2015 

 

*Ett protokoll är när en sekreterare i en styrelse, under mötet, skriver vad styrelsen har bestämt