Här nedan kan du öppna pdf-fil innehållande stadgar:

Antagna stadgar 21 maj 2015 för Fritidsförbundet 

 

  1. Stadgar betyder regler för en förening/organisation osv. De är till och gäller för alla som är anslutna till Fritidsförbundet