Fritidsförbundet för barn och unga med funktionsvariationer

En meningsfull fritid för alla!

Fritidsförbundet arbete grundar sig i barnkonventionen och i konventionen för personer med funktionsnedsättning och står för allas lika värde. Fritidsförbundet skapades så att unga med funktionsvariationer kan fortsätta kämpa för sina rättigheter.

En meningsfull Fritid för alla

Vad gör Fritidsförbundet?

Föreningsbildande

Vi har tagit fram blanketter, mallar och tillvägagångssätt för att göra det så enkelt som möjligt att starta och driva sina egna föreningar. Allt för att det ska bli så roligt och nyttigt för er som möjligt!

Fritidspeng

Fritidspeng är ett bidrag för Fritidsförbundets föreningar. Föreningar kan ansöka för egenorganiserade aktiviteter, påverkansarbeten, event, inköp av hjälpmedel och andra evenemang som bidrar till föreningens gemenskap och nytta för medlemmarna.

Utbildningar och kurser

Fritidsförbundet erbjuder kurser för våra medlemsföreningar samt utbildningstillfällen för ledare som arbetar med barn och unga med funktionsvariationer.

Arrangerar aktiviteter ​​

Fritidsförbundet arrangerar testa på aktiviteter, ledarskapshelger och läger både med och utan övernattningar. Tidigare tema på aktiviteterna har bland annat varit vintersport, djur, friluftsliv och politik.

Påverkansarbeten

Vi bedriver påverkansarbeten i frågor som rör ung med funktionsvariationer. Under 2023 - 2026 sitter vi bland annat med i regeringens ungdomspolitiska råd.

Materialbank

Fritidsförbundet för barn och unga med funktionsvariationer har resurser och metoder för ett menignsfullt föreningsliv för alla och delar gärna med sig av den informationen.

Frida Dahlberg
Generalsekreterare Fritidsförbundet

"En meningsfull fritid på lika villkor skapar goda förutsättningar för hela livet"

Projekt hos Fritidsförbundet

Tidigare projekt

Projektens ledord har varit fritid, inflytande, delaktighet, egenorganisering, intressepolitik och självbestämmande.

Vill du veta mer?

kontakta oss

Rulla till toppen