14/10 Var med och grunda Kompisföreningen Syd!

Välkommen till en första aktivitet med Kompisföreningen Syd!

Ung i Lund vill tillsammans med Fritidsförbundet för barn och unga med funktionsvariationer grunda Kompisföreningen Syd.

Kompisföreningen Syd är för barn och unga i åldern 6 – 25 år med funktionsvariationer som vill träffa nya kompisar, utforska olika intressen och vara med i en förening! Att vara medlem är gratis.

 

När: 14 oktober 
Tid: 14:00
Var: Fäladsgårdens Fritidsgård,
Svenshögsvägen 25A

I Kompisföreningen Syd är det du som medlem som bestämmer!
Genom att vara medlem i Kompisföreningen Syd kan du själv önska olika aktiviteter eller träffar som Kompisföreningen ska anordna. Kompisföreningen Syd får bidrag från Fritidsförbundet för barn och unga med funktionsvariationer för att göra aktiviteter. Antigen större aktiviteter för hela föreningen eller i mindre grupper. Ni bestämmer!

Välkommen på en första aktivitet med Kompisföreningen Syd
För dig som blir medlem i Kompisföreningen innan 7/10 är du välkommen att delta i vår första aktivitet som äger rum lördagen 14/10.

Träffa Fritidsförbundet på plats och lär dig mer om dem och delta i aktiviteter tillsammans!

 

 

Anmäl er till Leif, 
senast 7/10 

mail:
 leif.rosen@lund.se
telefon: 046-359 52 20
SMS: 0734-48 59 92

Vad innebär det att vara med och grunda Kompisföreningen Syd? 
– Minst 3 medlemmar 
– 60 % (eller fler) i åldern 6 – 25 år
– En eller flera kontaktpersoner 
– En Styrelse 
– Årsmöten varje vår 

Hur styrs en förening?
En förening hos Fritidsförbundet styrs genom sina medlemmar. Det högsta beslutande mötet i en förening är dess årsmöte. Mellan årsmöten har föreningen en vald styrelse som beslutar och ansvarar för att följa det som beslutats av medlemmarna på ett årsmöte.

Årsmöte: 
Föreningen kallar varje år in föreningens medlemmar till ett årsmöte. Detta kallas för en kallelse. På årsmötet behandlas bland annat:

•Verksamhetsberättelse från föregående år. Vilket är ett dokument där det som föreningen har gjort föregående år presenteras. 

•Ekonomisk redovisning av föregående år: Vad det har kostat att driva föreningen förra året. 

•Plan för kommande år: Vad föreningen planerar att göra närmsta året.

•Val av styrelse och andra uppdrag: Välja medlemmar som ska styra föreningen mellan årsmöten, och välja personer som ska hjälpa föreningen, till exempel en revisor eller valberedare. 

Ekonomisk bidrag från Fritidsförbundet
Som förening hos Fritidsförbundet får ni bidrag och möjlighet till att ansöka om ytterligare pengar för att göra aktiviteter.

Vid bildande av en förening får föreningen 2 000kr samt 50kr/medlem i åldern 6 – 25 år.  Åren därefter delas å
rsbidraget ut på 2 500 kr om 60% eller fler av era medlemmar är mellan 6-25 år. Utöver det får ni ytterligare 50 kr/medlem som är mellan 6 -25 år.


Fritidsförbundet är med er hela vägen! 
Vi har tagit fram blanketter, mallar och tillvägagångssätt för att göra det så enkelt som möjligt att starta och driva sina egna föreningar. Allt för att det ska bli så roligt och nyttigt för er som möjligt! 

Vi kommer ut till er och berättar mer om föreningslivet och dess fördelar och hur ni bildar en förening. 
Vi håller i bildande processen åt er och fortsätter att stötta er i drivandet av er egen förening. 

 

 

Rulla till toppen