Aktuellt

Just nu

Senaste inlägg

Inbjudan referensgruppmöte FritidsFriends

Inom vårt Arvsfondsprojekt FritidsFriends kommer vi ta fram en lättläst metodbok med bildstöd som kommer vara ett hjälpmedel för att öka ungas självbestämmande kring fritidsaktiviteter.

Utbildningskonferens 31 augusti!

Välkommen att delta på utbildningskonferens! Fritidsförbundets uppdrag är att skapa en meningsfull fritid för barn och unga med funktionsvariationer. Med vår breda kompetens inom LSS

Rulla till toppen