bli en förening

Att bli en förening hos Fritidsförbundet är både roligt och enkelt!

Vad innebär Föreningsliv hos Fritidsförbundet?

En förening kan se ut på hur många olika sätt som helst! En förening ägnar sig åt intressen som föreningens medlemmar önskar. Det kan vara allt ifrån att titta på hockey och gå på hockey matcher med sitt favorit lag som föreningen Skellefteå AIK THOR ägnar sig åt, eller att syssla med motorfordon, bilar och annat som rullar som föreningen Åkersberga Motorburna Ungdomar.
I en förening är det ni som är medlemmar som styr med er fantasi vad föreningen ska ägna sig åt. Vi på Fritidsförbundet har som uppdrag att kan stötta er och uppfylla er förening och medlemmars mål!

Vad krävs för att bli en förening?
– Minst 3 medlemmar 
– 60 % (eller fler) i åldern 6 – 25 år
– En eller flera kontaktpersoner 
– En Styrelse 
– Årsmöten varje vår 

Hur styrs en förening?
En förening hos Fritidsförbundet styrs genom sina medlemmar. Det högsta beslutande mötet i en förening är dess årsmöte. Mellan årsmöten har föreningen en vald styrelse som beslutar och ansvarar för att följa det som beslutats av medlemmarna på ett årsmöte.

Årsmöte: 
Föreningen kallar varje år in föreningens medlemmar till ett årsmöte. Detta kallas för en kallelse. På årsmötet behandlas bland annat:

•Verksamhetsberättelse från föregående år. Vilket är ett dokument där det som föreningen har gjort föregående år presenteras. 

•Ekonomisk redovisning av föregående år: Vad det har kostat att driva föreningen förra året. 

•Plan för kommande år: Vad föreningen planerar att göra närmsta året.

•Val av styrelse och andra uppdrag: Välja medlemmar som ska styra föreningen mellan årsmöten, och välja personer som ska hjälpa föreningen, till exempel en revisor eller valberedare. 

Ekonomisk bidrag från Fritidsförbundet
Som förening hos Fritidsförbundet får ni bidrag och möjlighet till att ansöka om ytterligare pengar för att göra aktiviteter.

Vid bildande av en förening får föreningen 2 000kr samt 50kr/medlem i åldern 6 – 25 år.  Åren därefter delas årsbidraget ut på 2 500 kr om 60% eller fler av era medlemmar är mellan 6-25 år. Utöver det får ni ytterligare 50 kr/medlem som är mellan 6 -25 år.

Fritidsförbundet är med er hela vägen! 
Vi har tagit fram blanketter, mallar och tillvägagångssätt för att göra det så enkelt som möjligt att starta och driva sina egna föreningar. Allt för att det ska bli så roligt och nyttigt för er som möjligt! 

Vi kommer ut till er och berättar mer om föreningslivet och dess fördelar och hur ni bildar en förening. Vi håller i bildande processen åt er och fortsätter att stötta er i drivandet av er egen förening. 

 

Fritidspeng 
Ansök om Fritidspeng för roliga aktiviteter tillsammans! 
Fritidspeng är ett bidrag från Fritidsförbundet föreningar. 
Föreningar kan ansöka för egenorganiserade aktiviteter, påverkansarbeten, event, inköp av hjälpmedel och andra evenemang som bidrar till föreningens gemenskap och nytta för föreningens medlemmar. 

Två gånger om året är det möjligt att ansöka om Fritidspengen till en max kostnad av 10 000kr per söktillfälle. Beroende på hur många andra föreningar som söker bidrag beviljas hela eller delar av summan. 

Kontakta mig

Sandra Sundström
Medlemskoordinator

Mail: sandra.sundstrom@fritidsforbundet.se 
Telefon: 076 878 60 21

Rulla till toppen