Snabbinfo

Vad: Starta upp digitala föreningar
När: nu och under våren
Hur: Digitalt och genom att anmäla sig nedan!

I dessa tider gäller det att hitta nya sätt att umgås och vara aktiva! Därför vill vi nu testa att starta digitala föreningar med er!

Här nedan kan du ansöka om att starta eller gå med i Fritidsförbundets digitala föreningar.

I fritidsförbundet kan alla starta och driva en förening. För att starta en förening behöver ni vara 3 personer. För att få startbidraget på 2500 kr krävs att 60% av medlemmarna är mellan 6-25 år. Förutom startbidraget får ni ytterligare 50 kr per medlem som är mellan 6-25 år.

En digital förening är en förening som inte är kopplad till en specifik mötesplats. En digital förening fungerar på samma sätt som en vanlig förening men träffas och genomför sina aktiviteter “online”. Under tiden som restriktioner råder så ses ni via Zoom och vår kanslipersonal kommer att stötta er med möten, träffar och att driva föreningen digitalt så länge som ni måste eller önskar.

När vi sen kan börja träffas igen är vår förhoppning att ni kan ses och resa till varandra i föreningen för att genomföra era aktiviteter. Detta kan er förening ansöka om bidrag för.

En digital förening är en fantastisk chans att möta och lära känna nya vänner som har liknande intressen runt om i hela Sverige!

Just nu är dessa föreningar planerade för uppstart:

P.s Namnen på föreningarna kan komma att ändras vid bildandemötet. Namnet besktiver vad föreningen kommer att syssla med.

Pyssel
Cosplay!
Jag vill starta en egen förening!

Klicka på knapparna ovan för att ansöka om medlemsskap i föreningarna!

Vad är en förening?

En förening är en grupp personer, en organiserad grupp medlemmar, som sysslar med ett intresse. En förening inom Fritidsförbundet ska vara demokratiskt uppbyggd. Det betyder att föreningens medlemmar ska ha möjlighet att yttra sig och lämna förslag om föreningen vid ett årsmöte, och att det ska vara frivilligt att vara medlem i föreningen. En förening inom Fritidsförbundet ska dessutom vara partipolitiskt och religiöst obunden. Med det menas det att en förening får inte vara kopplad till ett politiskt parti eller en religion. Alla medlemmar i föreningen får ha sina egna politiska och religösa åsikter och tro, men de får inte vara kopplade till föreningens syfte.

Till exempel har Fritidsförbundet en medlemsförening som heter Rulla Klot. Föreningen Rulla Klot har medlemmar som är intresserade av att spela bowling tillsammans och ägnar sig därför just åt det – Bowling!

Vad gör en förening?

En förening kan ägna sig åt mycket!

En förening ägnar sig åt intressen som föreningens medlemmar önskar. Det kan vara allt ifrån att titta på hockey och gå på hockey matcher med sitt favorit lag som föreningen Skellefteå AIK THOR ägnar sig åt, eller att syssla med motorfordon, bilar och annat som rullar som föreningen Åkersberga Motorburna Ungdomar.

I en förening är det ni som är medlemmar som styr med er fantasi avd föreningen ska ägna sig åt. Vi på Fritidsförbundet hoppas att vi kan stötta er och uppfylla er förening och medlemmars mål!

Det som krävs för att föreningen ska få stöd i Fritidsförbundet:

  • Att föreningen håller årsmöte varje år där de redovisar hur det gått för föreningen föregående år, vad de planerar inför nästa år och att föreningen väljer in en styrelse.
  • Att föreningen har en styrelse som vid regelbundna möten fattar beslut om föreningen mellan årsmöten, också kallade styrelsemöten eller styrelsesammanträden.
  • Att föreningen skickar in sitt årsmötesprotokoll och medlemsstatistik till Fritidsförbundet varje år.
  • Att föreningen sköter sitt medlemsregister för att hålla koll på medlemsantalet.

Gör ni detta i föreningen får ni ett årsbidrag av Fritidsförbundet. Årsbidraget är 2 500 kr om 60% eller fler av era medlemmar är mellan 6-25 år. Dessutom får ni ytterligare 50 kr för de som är mellan 6-25 år.

Fritidsförbundet är med er hela vägen! Vi har tagit fram blanketter, mallar och tillvägagångssätt för att göra det så enkelt som möjligt att starta och driva sina egna föreningar. Allt för att det ska bli så roligt och nyttigt för er som möjligt!

Hur styrs en förening?

En förening inom Fritidsförbundet styrs genom sina medlemmar. Det högsta beslutande mötet in en förening är dess årsmöte. Mellan årsmöten har föreningen en vald styrelse som beslutar och ansvarar för att följa det som beslutats av medlemmarna på ett årsmöte.

Årsmöte: 

Föreningen kallar varje år in föreningens medlemmar till ett årsmöte. Detta kallas för en kallelse. På årsmötet behandlas bland annat;

  • Verksamhetsberättelse från föregående år (det som föreningen har gjort föregående år)
  • Ekonomisk redovisning av föregående år (vad det har kostat att driva föreningen förra året)
  • Plan för kommande år (vad föreningen planerar att göra närmsta året)
  • Val av styrelse och andra uppdrag (välja medlemmar som ska styra föreningen mellan årsmöten, och välja personer som ska hjälpa föreningen, till exempel en revisor eller valberedare)

Styrelsemöte:

Styrelsens ordförande brukar ofta kalla till regelbundna möten där styrelsen sammanträder – alltså styrelsemöten. Här tas frågor om föreningen upp, styrelsen ser över så att de möter och genomför de aktiviteter som årsmötet beslutat och planerar och delegerar (lämnar vidare) ansvar sinsemellan om vad som ska göras i föreningen. En styrelse består av: Ordförande, sekreterare, kassör och ledamöter. En styrelse kan också ha ersättare som hoppar in vid möten om en ordinarie ledamot är sjuk eller frånvarande. En styrelse kan också välja att ha en ordförande och en vice-ordförande som hjälper varandra att leda föreningen.