Avslutat 18 oktober 2020: Projekt E-qual fritid – För en jämlik fritid

Fritidsförbundet har under 3 års tid arbetat, i stöd av MUCF, med projektet E-qual fritid. Projektets syfte var att ge förutsättningar för att du ska få den fritiden du vill ha.

Projektet riktade sig till de som:

  • Är unga med funktionsvariation och som var nyfiken på hur en själv kan bestämma över sin fritid.
  • Är ledare eller fritidsledare i öppen fritidsverksamhet och som jobbar med barn, unga och unga vuxna med funktionsvariation och vill ha verktyg för att stötta ungas egenorganisering. I projektet förmedlade vi verktyg för att vara lokal koordinator för målgruppen.

I projektet har deltagare kunnat:

  • Söka bidrag för att göra en aktivitet som de tillsammans med sina kompisar tyckt var roligt.
  • Söka bidrag för att resa och träffa andra unga i Sverige.
  • Vara med på våra nationella träffar där de träffar och lär känna andra unga från hela Sverige. Deltagare har också lärt sig hur de kan göra för att bestämma över sin fria tid.

Vi kommer i följande två sektioner berätta mer ingående om projektet och de metoder som vi använt och tagit fram genom projektet.

Om projektet
Metodmaterial