upptäck föreningslivet

tillsammans med Fritidsförbundet för barn och unga med funktionsvariationer

Fritidsförbundet tror på

En meningsfull fritid för alla

En meningsfull fritid på lika villkor skapar goda förutsättningnar för hela livet.

För ett meningsfullt föreningsliv

Vad är en förening?

En förening är en grupp personer, en organiserad grupp medlemmar, som sysslar med ett intresse. En förening inom Fritidsförbundet ska vara demokratiskt uppbyggd. Det betyder att föreningens medlemmar ska ha möjlighet att yttra sig och lämna förslag om föreningen vid ett årsmöte, och att det ska vara frivilligt att vara medlem i föreningen. 

En förening inom Fritidsförbundet ska dessutom vara partipolitiskt och religiöst obunden. Med det menas det att en förening får inte vara kopplad till ett politiskt parti eller en religion. Alla medlemmar i föreningen får ha sina egna politiska och religösa åsikter och tro, men de får inte vara kopplade till föreningens syfte.

Kontakta oss så berättar vi mer

En meningsfull fritid är för alla

Rulla till toppen