Det finns många anledningar till varför det är bra att ha en förening. Här presenterar vi några av dem:

 • Det är utvecklande och roligt.
 • Du får öva samarbete, blir en del av en gemenskap och får ett ökat självbestämmande. 
 • Har ni en förening är det oftast lättare att få hyra en lokal eller att söka bidrag.  
 • Ingen utomstående kan bestämma vad ni ska göra i föreningen, det är medlemmarna själva som bestämmer.   
 • Du lär dig grunder i demokrati, föreningen är demokratiskt uppbyggd. 
 • Alla medlemmar i föreningen har en röst och allas röst räknas. 
 • Genom att vara en del av en förening blir du en del i ett större sammanhang och du blir en del av samhället.
 • I Sverige har vi föreningsfrihet som är en av våra mänskliga fri- och rättigheter. Som också kan härledas direkt till barnkonventionens artikel 15 – Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till föreningsfrihet och fredliga sammankomster.  

Vad är en förening?

En förening är en grupp personer, en organiserad grupp medlemmar, som sysslar med ett intresse. En förening inom Fritidsförbundet ska vara demokratiskt uppbyggd. Det betyder att föreningens medlemmar ska ha möjlighet att yttra sig och lämna förslag om föreningen vid ett årsmöte, och att det ska vara frivilligt att vara medlem i föreningen. En förening inom Fritidsförbundet ska dessutom vara partipolitiskt och religiöst obunden. Med det menas det att en förening får inte vara kopplad till ett politiskt parti eller en religion. Alla medlemmar i föreningen får ha sina egna politiska och religösa åsikter och tro, men de får inte vara kopplade till föreningens syfte.

Till exempel har Fritidsförbundet en medlemsförening som heter Rulla Klot. Föreningen Rulla Klot har medlemmar som är intresserade av att spela bowling tillsammans och ägnar sig därför just åt det – Bowling!

Vad gör en förening?

En förening kan ägna sig åt mycket!

En förening ägnar sig åt intressen som föreningens medlemmar önskar. Det kan vara allt ifrån att titta på hockey och gå på hockey matcher med sitt favorit lag som föreningen Skellefteå AIK THOR ägnar sig åt, eller att syssla med motorfordon, bilar och annat som rullar som föreningen Åkersberga Motorburna Ungdomar.

I en förening är det ni som är medlemmar som styr med er fantasi avd föreningen ska ägna sig åt. Vi på Fritidsförbundet hoppas att vi kan stötta er och uppfylla er förening och medlemmars mål!

Det som krävs för att föreningen ska få stöd i Fritidsförbundet:

 • Att föreningen håller årsmöte varje år där de redovisar hur det gått för föreningen föregående år, vad de planerar inför nästa år och att föreningen väljer in en styrelse.
 • Att föreningen har en styrelse som vid regelbundna möten fattar beslut om föreningen mellan årsmöten, också kallade styrelsemöten eller styrelsesammanträden.
 • Att föreningen skickar in sitt årsmötesprotokoll och medlemsstatistik till Fritidsförbundet varje år.
 • Att föreningen sköter sitt medlemsregister för att hålla koll på medlemsantalet.

Gör ni detta i föreningen får ni ett årsbidrag av Fritidsförbundet. Årsbidraget är 2 500 kr om 60% eller fler av era medlemmar är mellan 6-25 år. Dessutom får ni ytterligare 50 kr för de som är mellan 6-25 år.

Fritidsförbundet är med er hela vägen! Vi har tagit fram blanketter, mallar och tillvägagångssätt för att göra det så enkelt som möjligt att starta och driva sina egna föreningar. Allt för att det ska bli så roligt och nyttigt för er som möjligt!

Hur styrs en förening?

En förening inom Fritidsförbundet styrs genom sina medlemmar. Det högsta beslutande mötet in en förening är dess årsmöte. Mellan årsmöten har föreningen en vald styrelse som beslutar och ansvarar för att följa det som beslutats av medlemmarna på ett årsmöte.

Årsmöte: 

Föreningen kallar varje år in föreningens medlemmar till ett årsmöte. Detta kallas för en kallelse. På årsmötet behandlas bland annat;

 • Verksamhetsberättelse från föregående år (det som föreningen har gjort föregående år)
 • Ekonomisk redovisning av föregående år (vad det har kostat att driva föreningen förra året)
 • Plan för kommande år (vad föreningen planerar att göra närmsta året)
 • Val av styrelse och andra uppdrag (välja medlemmar som ska styra föreningen mellan årsmöten, och välja personer som ska hjälpa föreningen, till exempel en revisor eller valberedare)

Styrelsemöte:

Styrelsens ordförande brukar ofta kalla till regelbundna möten där styrelsen sammanträder – alltså styrelsemöten. Här tas frågor om föreningen upp, styrelsen ser över så att de möter och genomför de aktiviteter som årsmötet beslutat och planerar och delegerar (lämnar vidare) ansvar sinsemellan om vad som ska göras i föreningen. En styrelse består av: Ordförande, sekreterare, kassör och ledamöter. En styrelse kan också ha ersättare som hoppar in vid möten om en ordinarie ledamot är sjuk eller frånvarande. En styrelse kan också välja att ha en ordförande och en vice-ordförande som hjälper varandra att leda föreningen.

Redovisa föreningen

Varje år så behöver ni redovisa er förening för att få årligt bidrag.
Det årliga bidrag är 2500kr plus 50kr per medlem som var med i
föreningen under verksamhetsåret ni redovisar.

Vi har tagit fram enkla dokument som ni kan använda när ni redovisar.

Ett dokument är en pdf som man kan fylla i digitalt på dator.
(Det behövs skrivas ut och skrivas under även om ni gör det digital)

Blanketten laddar ni ner här: Blankett för årsmöte
Gör så här:
Högerklicka på länken och välj spara som.
Leta upp filen ni sparade ner på datorn och fyll i den.
Spara den på nytt och skicka in den till oss.

Ni kan även skriva ut en blanketten och fylla i den med penna.

När ni haft årsmötet så skickar ni in blanketterna till:

kansli@fritidsforbundet.se

Vill ni skicka in med post eller komma förbi kansliet och lämna papperna.
Så är adressen:

Fritidsförbundet
Grafikvägen 11
121 43 Johanneshov