FritidsFriends

Din fria tid som du vill ha den!

FritidsFriends

FritidsFriends – din fria tid som du vill ha den! Är ett 3-årigt projekt som drivs av Fritidsförbundet för Barn och Unga med Funktionsvariationer med stöd av Allmänna Arvsfonden. Projekttiden löper mellan september 2021-september 2024.

Projektet har som mål att öka kunskapen kring stödjande beslutsfattning och utveckla metoder för att använda stödjande beslutsfattning för att stärka unga deltagares beslutsförmåga, stärka deras sociala samvaro och skapa större utrymme för unga att ha inflytande över fritidsfrågor. Projektets övergripande syfte är att inom fritiden etablera ett mer demokratiskt samspel mellan unga personer som har stöd av LSS-personal, och personal som arbetar med LSS för att stärka individens demokratiska beslutsförmåga, öka sin sociala samvaro och ha större inflytande över sin fritid. 

Hur ska vi driva projektet?
Vi kommer att ha workshops där vi tillsammans får lära oss mer om att bestämma och vad vi har för rättigheter till att bestämma själva.

Vi kommer att bygga och fördjupa relationer genom att testa på fritidsaktiviteter vilket är en del av de relationsbyggande övningarna och den andra delen är faktiska övningar mellan ungdomar och den stödjande personen.
Vi kommer att uppmuntra till situationer där ungdomar fattar beslut om sin fritid. Detta fungerar både som en introduktion till självbestämmande, och till olika fritidsaktiviteter som kan intressera ungdomen och utmana ungdomens fantasi.

Projektet kommer att pågå i hela Sverige
I projektet deltar unga antingen som enskild individ eller som del av en grupp som är kopplad till en LSS-verksamhet

Nätverk för Självbestämmande

Nätverket finns för dig som är:

  • Stödperson från en verksamhet.
  • Både förälder och stödperson.
  • Ung med LSS beslut.
Vad gör nätverket?
  • Unga får själva utveckla sitt självbestämmande, självförtroende och sina relationer.
  • Dela information och stötta varandra i arbetet med ungas självbestämmande i verksamheter.
  • Utveckla och sprida kompetensen vidare.

Kostnad: Gratis

Första nätverksträffen kommer vara våren 2024.

Hur går projektet till?

Workshops
Under år 1 sker fyra stycken workshops med tema;
”vem bestämmer över mig?”,
”att ta makten i mitt beslut”,
”att hjälpa, inte stjälpa” och
”att bygga broar”.

Du som deltar kan välja om du vill vara med på alla workshops eller några av de. Du som är stödperson deltar såklart med den ungdom som deltar i projektet. Workshoparna består av lekar, övningar och annat icke-formellt lärande inom olika teman.

Testa på fritidsaktivitet
Våga testa nya fritidsaktiviteter samtidigt som du lär känna din stödperson eller din grupp bättre! En god relation är grunden i att fatta beslut med hjälp av en stödperson.

Endast när relationen är god kan den stödjande personer oavsett kommunikationsform känna av, lyssna in eller förstå vad som känns rätt för den som fattar beslut. Vår aktivitetspeng kan sökas för att hitta på något roligt tillsammans på den unge deltagarens fritid tillsammans med stödperson eller med den grupp som deltar från samma verksamhet.

Formulär, ansökningstider och regler för att ansöka om aktivitetspeng finns längre ner på sidan. 

Ungdomar fattar beslut om sin fritid
Under år 1 sker två stycken lokala träffar. Under dessa lokala träffar försöker vi med hjälp av olika metoder hitta det sätt att fatta beslut på som passar projektets deltagare, utifrån ens egna förutsättningar, med den stödperson som stöttar inom fritidsfrågor. Här utforskar vi metoder som kan förbereda och skapa större förutsättningar för eget bestämmande, genom stödjande beslutsfattning.

För verksamheter har vi ett grupperspektiv istället för individuellt perspektiv – här bygger vi relationer ungdomarna emellan och övar på demokratiska beslut som fattas tillsammans.

Riksträff
Projektet sker till störst del på lokala orter eller i deltagares regioner. Vi har också två riksträffar under år 1. På riksträffen samlar vi alla deltagare i projektet för en stor träff. 

Här får ungdomarna träffa andra ungdomar som deltar i projektet, vi får möjlighet att hitta på något kul och får lära känna varandra bättre i större grupper än de mindre som vi haft under workshop och lokala träffar. 

 

Ansök

om Aktivitetspeng

Vad är aktivitetspeng?

Aktivitetspeng är en peng som du kan få för att testa på en fritidsaktivitet som du inte har testat tidigare. Du bestämmer själv vilken aktivitet du vill testa och gör aktiviteten tillsammans med din stödperson. 

Vem kan söka?
Deltagare och grupper i projekt FritidsFriends. Du behöver ha närvarat vid någon av FritidsFriends workshopar för att kunna söka. Uppge en kontaktperson i er ansökan så vi kan kontakta er vid eventuell kontroll. 

Vad kan jag få pengar för?
Du kan få ersättning för en fritidsaktivitet som du vill testa på eller fördjupa dig i. 
En fritidsaktivitet är en aktivitet som sker under din fritid med din stödperson eller med någon i din grupp/verksamhet. 

Ni kan söka upp till 2500 kr per verksamhet.

VIllkor & regler

  • Aktivitetspengen får endast användas av deltagare i projektet – är du osäker, fråga oss. 

  • Utifrån våra förutsättningar att bekosta din och andras aktiviteter kan du få ersättning för hela eller endast delvis av aktiviteten – därför är det viktigt att du i ansökan berättar hela kostnaden samt när du ska genomföra aktiviteten så att vi hinner fatta ett beslut om belopp du får tilldelat. 

  •  Besked om aktivitetspeng skickas till den ni uppgett som kontaktperson. 

  • Aktivitetspengen får inte bekosta någon form av alkohol, droger eller tobak. Inte heller spel. 

Genom att ansöka om och använda aktivitetspengen godkänner ni att eventuella bilder får användas på FritidsFriends (Fritidsförbundet) sociala medier. 

Det är krav på att redovisa er aktivitet, i form av kvittoredovisning samt mindre dokumentation om vad du/ni har gjort. Använd gärna Fritidsförbundets färdiga mallar för redovisning. De finns här

Vi kan komma att använda er dokumentation när vi redovisar projektet gentemot Arvsfonden. 

Vad är skillnaden mellan Aktivitetspeng och Fritidspeng?

Aktivitetspeng finns inom projektet FritidsFriends som är finansierat av Allmänna Arvsfonden. Aktivitetspengen har en begränsad budet på 10 000kr som ska finansiera flertalet aktiviteter. 

Behöver ni ansöka om en större summa pengar?
Om ni önskar ansöka som en större summa pengar än vad som bekostas av FritidsFriends allmänna arvsfonden projekt är det Fritidspengen som gäller. Villkor och regler för att ansöka hittar ni här.

Kontakta mig

Anjelica Johansson
Informatör FritidsFriends

Mail: anjelica.johansson@fritidsforbundet.se
Telefon: 070 814 85 82

Rulla till toppen