Fritidsförbundets hemsida är byggd med målet att vara så tillgänglig som möjligt.

Här kan du läsa mer om tillgänglig webb

Har du frågor, tips eller synpunkter på något som skulle kunna förbättras på hemsidan?

Kontakta: frida.dahlberg@fritidsforum.se