Policy avseende integritet

Riksförbundet Fritidsförbundet för Unga med Funktionsvariationer (Fritidsförbundet) behandlar dina personuppgifter på följande vis

Allmänt om hantering
Fritidsförbundet värnar om och respekterar din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter och din integritet. Vi har nedan listat enkla principer för hur vi på Fritidsförbundet samlar in data, vilken data och varför. Vi strävar efter att skydda dina uppgifter bäst vi kan.

Nedan beskrivs vilka uppgifter som samlas in, i vilket syfte, hur du kan ha kontroll över dina egna uppgifter och hur du kan kontakta oss gällande dina uppgifter. Fritidsförbundet, i enighet med nedanstående regler, är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att behandlingen av dina personuppgifter sker enligt den gällande lagstiftningen.

Denna policy gäller alla som kommer i kontakt med oss som medlem, förtroendevald, projektdeltagare eller bara är intresserad av vårt arbete.

Personuppgifter Fritidsförbundet samlar in
I första hand hämtar vi in uppgifterna direkt från dig. Vi samlar exempelvis in uppgifter som namn, personnummer och kontaktuppgifter som e-postadress, mobilnummer och fysisk adress. Vi kan komma att uppdatera dina uppgifter i samband med sökning via digitala telefonkataloger som hitta.se om det är nödvändigt för oss att komma i kontakt med dig.

Det är nödvändigt för Fritidsförbundet att registrera personuppgifter i samband med att du (a) ansöker om medlemskap i Fritidsförbundet och ungdomsföreningarna, (b) kontaktar oss via webbplats, e-post, brev eller telefon, (c) deltar i våra nätverk, kurser, projekt och konferenser, (d) beställer workshop i föreningsbildande, och (f) vid anställning eller praktik.

Vad vi använder uppgifterna till
Fritidsförbundet använder personuppgifter för att:
– Kunna ge god service till dig och svara på dina frågor gällande vår verksamhet eller ditt medlemskap.

– Genomföra medlemsundersökningar eller enkäter i uppföljningssyfte eller som underlag till vårt intressepolitiska arbete.

– För att kommunicera med dig via SMS, e-post, telefon eller post.

Ditt engagemang i vår verksamhet vid t ex kurser, konferenser eller nätverksträffar ska ske på ett tryggt, effektivt och lärorikt sätt.
Underlätta den ekonomiska administration och uppföljning som krävs för att uppfylla redovisningskrav av vår verksamhet.

Information som kan lämnas ut 
Fritidsförbundet kan komma att dela med sig av information exempelvis i samband med betalservice samt för att göra beställningar av t.ex. mat, boende och resor. Fritidsförbundet och våra ungdomsföreningar använder MyClubs medlemsregister för att registrera medlemmar. Våra ungdomsföreningar har tillgång till medlemsregistret endast avseende sina egna medlemmar. Vi strävar efter att all hantering av personuppgifter behandlas med hög säkerhet och sekretess. 

Rättslig grund, lagring och borttagande av personuppgifter
När du lämnar uppgifter till Fritidsförbundet eller lokalföreningarna ger du din tillåtelse till att vi registrerar och lagrar uppgifter som finns i din medlemsansökan eller deltagaranmälan samt behandlar och använder de angivna personuppgifterna för ovanlistade ändamål. Den rättsliga grunden till vår hantering av dina personuppgifter är vårt berättigande intresse av att administrera den verksamhet du är engagerad i och förmedla nödvändig information om utbildningar och andra aktiviteter.

Lagringen av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning, högst 3 år, dock med hänsyn till andra lagkrav, som under bokföringslagen, då information kan komma att sparas längre.

Dina val och rättigheter
Du har alltid möjlighet och rätt att påverka vad för information som sparas om dig. Du kan när som helst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss på kansli@fritidsförbundet.se. Om du skulle anse att dina rättigheter inte respekteras av Fritidsförbundet är du välkommen att kontakta oss på Fritidsförbundet eller ta kontakt med datainspektionen datainspektionen@datainspektionen.se.

Du kan begära ett skriftligt utdrag om vilka personuppgifter om dig som finns registrerade hos oss kostnadsfritt en gång om året.

Kontakt
För ytterligare information om hur vi hanterar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på:

Riksförbundet Fritidsförbundet för Unga med Funktionsvariationer
The Park Södra 
Magnus Ladulåsgatan 1
118 65 Stockholm

E-post:  kansli@fritidsförbundet.se
Telefonnummer: 070 223 66 30

Vår policy om personuppgifter gäller från och med 2019-10-29

Rulla till toppen