Projekt finansierat av MUCF inom Ungas Organisering

Är du, din förening eller mötesplats intresserad av att delta i projektet? Hör av dig till oss på kansli@fritidsforbundet.se eller 076-878 60 21.

Vi som jobbar i projektet:

Sandra Sundström
Sandra SundströmProjektledare Intresseklubben Antecknar
Min viktigaste intressefråga är att tillgängliggöra alla fritidsarenor!
Alexandra Havkwist
Alexandra HavkwistTf Generalsekreterare och projektkoordinator
Min viktigaste intressefråga är att alla unga, oavsett funktionsvariation, får en aktiv och meningsfull fritid!

Om projektet Intresseklubben Antecknar!