Intresseklubben Antecknar!

För dig som vill engagera dig i intressepolitiska frågor

Intresseklubben Antecknar!

Fritidsförbundet arbetade, med stöd av MUCF, med projektet Intresseklubben Antecknar! Projektets syfte var att att etablera strukturer för att unga och unga vuxna med funktionsvariationer skall kunna organisera sig intressepolitiskt.

 

Projektet riktade sig till dig som:

  • Är ung med funktionsvariation och vill lära dig om intressepolitik och påverkansarbete samt hur du kan utöva dina rättigheter.
  • Är fritidsledare och arbetar inom den öppna fritidsverksamheten med barn, unga och unga vuxna, och vill stötta ungas egenorganiserade arbete inom intressepolitik.

I projektet kan du:

  • Delta på våra lokala inspirationsträffar och föreläsningar för att lära dig om intressepolitik och påverkansarbete.
  • Få veta mer om hur en kan utöva sina mänskliga rättigheter.
  • Delta i vår nationella Intressegrupp som skapar en intressepolitisk agenda och driver intressefrågor nationellt.
  • Vara med på våra nationella träffar där du träffar och lär känna andra unga från hela Sverige.


Metodmaterial

Under projekt Intresseklubben Antecknar har vi tagit fram ett metodmaterial som ska underlätta arbetet med att:
Etablera en intressepolitisk grupp
Skapa ett intressepolitiskt program
Detta metodmaterial är skapat i form av checklistor som ska vara enkla och användbara när ni vill påverka intressepolitiskt.
Under projektets gång har Intressegruppen arbetat med att ta fram ett intressepolitiskt program som kommer att presenteras på Fritidsförbundets hemsida inom kort.

I metodmaterialet hittar du följande checklistor och dokument:
Lista: Att tänka på när du ska etablera en intressepolitisk grupp
Lista: Att tänka på när du skapar ett intressepolitiskt program
Lista: Tips till dig som är samtalsledare
Lista: Ordlista
Dokument: Mötesgenomförande protokoll till era möten
Under projekt Equal Fritids metodmaterial hittar ni även tips på demokratiska mötesmetoder och beslutsmetoder som Intressegruppen använt sig av i framtagandet av det intressepolitiska programmet.

Metodmaterial att ladda ner

Kontakta mig

Sandra Sundström
Medlemskoordinator

Mail: sandra.sundstrom@fritidsforbundet.se 
Telefon: 076 878 60 21

Rulla till toppen