Pågående projekt: Intresseklubben Antecknar!

Fritidsförbundet arbetar, med stöd av MUCF, med projektet Intresseklubben Antecknar! Projektets syfte är att att etablera strukturer för att unga och unga vuxna med funktionsvariationer skall kunna organisera sig intressepolitiskt.

Projektet är till för dig som:

  • Är ung med funktionsvariation och vill lära dig om intressepolitik och påverkansarbete samt hur du kan utöva dina rättigheter.
  • Är fritidsledare och arbetar inom den öppna fritidsverksamheten med barn, unga och unga vuxna, och vill stötta ungas egenorganiserade arbete inom intressepolitik.

I projektet kan du:

  • Delta på våra lokala inspirationsträffar och föreläsningar för att lära dig om intressepolitik och påverkansarbete.
  • Få veta mer om hur en kan utöva sina mänskliga rättigheter.
  • Delta i vår nationella Intressegrupp som skapar en intressepolitisk agenda och driver intressefrågor nationellt.
  • Vara med på våra nationella träffar där du träffar och lär känna andra unga från hela Sverige.

Sök Initiativpeng:

För att söka bidrag till ett engagemang kan ni söka vår Initiativpeng, som ni hittar under fliken “Ansök om initiativpeng”.

Kontakta oss om ni vill ha mer information 

Projekt finansierat av MUCF inom Ungas Organisering

Är du, din förening eller mötesplats intresserad av att delta i projektet? Hör av dig till oss på kansli@fritidsforbundet.se eller 076-878 60 21.

Vi som jobbar i projektet:

Sandra Sundström
Sandra SundströmProjektledare Intresseklubben Antecknar
Min viktigaste intressefråga är att tillgängliggöra alla fritidsarenor!
Alexandra Havkwist
Alexandra HavkwistTf Generalsekreterare och projektkoordinator
Min viktigaste intressefråga är att alla unga, oavsett funktionsvariation, får en aktiv och meningsfull fritid!

Om projektet Intresseklubben Antecknar!