Välkommen till Fritidsförbundets årsmöte 2020 på söndag den 14 juni.  

På grund av rådande läge kommer årsmötet att ske digitalt via videolänk. Mötet hålls med start 16.00.  

Tänk på att ansluta till mötet i god tid innan vi drar igång.  

Föreningarna har enligt stadgarna rätt att utse två representanter med rösträtt var att delta vid årsmötet. Meddela kansli@fritidsforbundet.se vilka dessa representanter som deltar vid årsmötet är i god tid. Lämna även kontaktuppgifter till dessa så att vi kan skicka information till dem.  

Övriga närvarande meddelar också om sin närvaro till kansli@fritidsforbundet.se 

Förslag om stadgeändringar har väckts och beslut om dessa ska tas under mötets gång. Dagordning för mötet finns med som bilaga i mejlet och på hemsidan på nedanstående länk.  

Årsmöteshandlingar kommer att läggas ut på hemsidan under kommande vecka på https://fritidsforbundet.se/kallelse-till-arsmote-14-juni/ 

Vi vet att det är kort framförhållning och ber om ursäkt för det. Vi behöver veta vilka era representanter är senast veckan innan mötet (den 5 juni).

Program för årsmöte 2020

15.55 Logga in och uppstart, test av teknik

Länk till webb: https://us02web.zoom.us/j/2079258633?pwd=WWRvUERzclBkbytKc0NXQWFxTUwrdz09

Från app:

Mötes id: 207 925 8633

Lösenord: 4iCvEY

16.00 Introduktioner och hälsningar, presentation av årsmötesprogrammet

16.15 Årsmötets öppning

Se dagordning för punkter

17.00 paus – stanna kvar i zoom men mute och ingen video

17.15 Återuppta mötet

Se dagordning för punkter

18.00 Slut, vi säger hej då, tack och grattis till alla med ideella uppdrag.

Sammanfattning:

När? Söndagen den 14 juni kl 16-18. Möjligtvis blir vi färdiga tidigare men vill ha god marginal.  

Vart? Zoom Cloud Meetings (vi skickar ut en länk ni använder för att ta er in i mötet. Därför är det viktigt att vi har mejladresser eller telefonnummer till er som är med.) 

Länk nedan:
https://us02web.zoom.us/j/2079258633?pwd=WWRvUERzclBkbytKc0NXQWFxTUwrdz09

Meeting ID: 207 925 8633
Password: 4iCvEY

Förhållningsregler: Se till att mikrofonen är avstängd så att vi undviker rundgång, och använd er av chatten om ni vill ha ordet.