Vad är en motion?
En motion är ett skriftligt förslag som lämnas till Förbundsstyrelsen innan årsmötet. Förslaget tas då med i årsmöteshandlingarna och skickas ut till Fritidsförbundets medlemmar som kan rösta om förslaget vid årsmötet. Årsmöteshandlingarna ska skickas ut tre veckor innan årsmötet.

Varför ska jag skriva en motion?
Som medlem i Fritidsförbundet har du rätt att motionera, att skriva en motion. Det är ett sätt för dig som medlem att påverka förbundet. Frågan som du tar upp i din motion kan leda till en diskussion som leder till förbundets utveckling. Tycker fler som du kommer din motion att få genomslagskraft i hela förbundet. Motionera om en fråga som är viktig för dig!

Hur skriver jag en motion?
Rubrik: Rubriken innehåller information om vad motionen handlar om.

Bakgrund: I bakgrunden förklarar du varför du har skrivit motionen och framför dina argument. Du anger förklaring till varför du vill förändra och vad du vill förändra.

Yrkande: Yrkanden är dina krav som du ställer i motionen. Du skriver ditt yrkande i att-satser. Det ska gå att svara ja eller nej på ditt yrkande. Du kan bara ha ett yrkande i varje att-sats. Du kan dock ha fler att-satser om du har delförslag i samma fråga som du motionerar.

Ex.

Jag föreslår:
att Fritidsförbundet ger alla föreningar varsin hundvalp att gosa med på torsdagar.

Underskrift: Det ska framgå vem eller vilka som har lagt förslaget. Det kan vara en individ eller en hel förening.

Tänk på att skriva en så kort motion som möjligt. Du kan även förklara din motion på plats på årsmötet. Motionen behöver inte vara komplicerad och blir bra så länge du får med ditt yrkande i att-satsen.

Vad gör förbundsstyrelsen med min motion?
Förbundsstyrelsen ska yttra sig om motionen, dock är det ni medlemmar som beslutar om förslaget på årsmötet. Förbundsstyrelsen kommer att föreslå att årsmötet bifaller, avslår eller att motionen är besvarad. Förbundsstyrelsen kan också skriva sina egna förslag vilket kallas propositioner. Dessa skickas också med årsmöteshandlingarna.

När ska jag lämna in min motion?
Sista dag att skicka in sin motion är 4 veckor innan årsmötet (senast april). Detta för att Förbundsstyrelsen ska hinna yttra sig om din motion.

Kansliet kan också hjälpa dig att skriva! Hör av dig till Alexandra på alexandra.havkwist@fritidsforbundet.se.

Lycka till!

Jag vill motionera!