Välkomna till en digital nätverksträff den 22 oktober kl. 10-14

Detta är en nätverksträff med fokus på hur ledare inom fritid arbetar med unga med funktionsvariationer. Träffen anordnas av Fritidsledarnätverket (SSF) och Nätverket för Personal som arbetar med Unga med Funktionsvariationer (PUF).

Under träffen kommer vi att fokusera på hur en ledare kan peppa, coacha och leda unga med funktionsvariation. Vi kommer att samtala kring problem och erfarenheter av inlärd hjälplöshet hos unga – och hur ledaren kan uppmuntra och arbeta bort sådan problematik hos unga. Vi kommer också samtala kring vikten av att låta unga upptäcka sina egna gränser och ”överbeskyddandet” av unga. Slutligen pratar vi också om hur ledare tillsammans med unga behåller motivationen till att driva sin egen förening vidare så att den inte löses upp eller faller isär.

Vi kommer att få höra från verksamhetsfolk om hur de bemöter ovanstående problematiker i sina verksamheter och hur de har lyckats peppa unga med funktionsvariation till att åta sig och klara nya utmaningar och äventyr som förgyllt deras liv! Vill du lära dig mer om hur du kan arbeta bättre med unga med funktionsvariationer så är detta en träff för dig!

Program:

09.50 Samling på Zoom

10.00 Start

  • Inledande presentation om att arbeta med unga med funktionsvariation på deras fritid.
  • Samtal om att peppa unga
  • Samtal om inlärd hjälplöshet ( “Jag kan inte” och ”om jag inte vill då”? )

12.00-12.45 Lunch

  • Samtal om att unga upptäcker sina gränser
  • Samtal om att motivera och behålla motivation i en grupp som är egenorganiserad.

14.00 Avslut

Anmäl ditt intresse att delta på träffen till kansli@fritidsforbundet.se senast 16 oktober. Träffen kommer att ske digitalt med kommunikationsverktyget Zoom. Vid anmälan behöver du ange en e-postadress som du får länken till. Lunch är kl. 12-12.45.

Träffen är ett samarbete mellan nätverkens koordinatörer Fritidsförbundet för Barn och Unga med Funktionsvariationer och Svenska Settlementförbundet.

Har du frågor om träffen är du välkommen att ringa tf Generalsekreterare på Fritidsförbundet, Alexandra Havkwist på 070 424 03 31.

Välkomna!