Bakgrund

Fritidsförbundet bildades den 21 maj 2015.

Erfarenheter och kunskaper som arvsfonds- och fritidsforumsprojektet ”Självbestämmande, Inkludering och Hälsa” bidragit med behövde få fortsätta finnas till – få ett sammanhang.

De unga i projektet efterfrågade ett sammanhang som garanterade en fortsättning, trots projektets slut. Fritidsförbundet har på så vis blivit en viktig plattform till stöd för att barn och unga med funktionsvariationer tillsammans kan påverka sina villkor på den fria tiden.

Fritidsförbundets grund är, att utifrån FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar samt FN:s konvention om barnets rättigheter, bygga verksamheten på grundvärdena delaktighet, tillgänglighet, självständighet och att alla unga har rätt att utvecklas på lika villkor.

Medlemmar är ungdomsföreningar som har sitt säte på den fria tidens arena (dvs. fritidsgårdar, hemgårdar, ungdomens hus, allaktivitets hus, kulturhus, lss-verksamheter osv).

Värdegrund

Fritidsförbundet står för den fria tidens arena som bejakar alla människors lika värde oavsett ålder, kön, åsikter, bakgrund och kulturell eller etnisk tillhörighet. Öppna mötesplatser som hemgården, fritidsgården, ungdomsgården är en viktig del av samhällets sociala, kulturella och demokratiska infrastruktur. Där framförallt unga människor ges möjlighet att utvecklas i ett sammanhang av alla åldrar.

Fritidsförbundet strävar efter:

  • Att tillvarata unga med funktionsvariationers intressen samt medborgerliga fri och rättigheter på den fria tiden genom att hävda rätten till delaktighet, tillgänglighet och jämlikhet i samhällets alla områden
  • Att samla, stärka och utveckla möjligheterna för unga med funktionsvariationer
  • Att verka för att skapa mötesplatser för unga med funktionsvariationer
  • Att vara en kunskapsbank kring att vara ung med funktionsvariationer
  • Att bedriva påverkansarbete i frågor som rör ung med funktionsvariationer
  • Att öka förståelsen för funktionsvariationer och motverka stigmatisering samt kränkande behandling.

Nedladdningsbar pdf. Klicka på bilden