Nätverksträffar online

Nätverksträffar i början av 2021 om Chartern ”Europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet”. Chartern är ett ”måste” för alla som är verksamma inom sektorn och nätverksträffen ger dig en tidig möjlighet att orientera dig i den. Här är länken till den svenska versionen av ”Chartern”, https://www.europegoeslocal.eu/wp-content/uploads/2020/06/20200615-egl-charter_SE.pdf

Nätverksträffarna syftar till att ge en översikt av Chartern, tid till reflektion och samtal om vad det innebär i er lokala praktik.

Kostnad: Medlemmar 0 kr. Övriga 450 kr.

Anmälan: kansli@settlements.se

  • Onlinenätverket för Chefer och Strateger 14 januari kl 10.00-12.00

Tema: Om Chartern utmaningar och möjligheter utifrån rollen som chef och strateg.

  • Onlinenätverksträff idéburna mötesplatser 19 januari kl 10.30-12.00

Tema: Om Chartern samt utmaningar och möjligheter som idéburen verksamhet.

  • Fritidsledarnätverket online 21 januari kl 10.00-12.00.

Tema: Om Chartern och utmaningar och möjligheter i rollen som fritidsledare.
Arrangeras i samverkan med Fritidsförbundet för barn och unga med funktionsvariationer.

Mer info finns på Svenska Settlementförbundets hemsida