Panelsamtal från utbildningskonferensen 31 augusti

Panelsamtal om fysisk tillgänglighet

Nu finns äntligen panelsamtalet från utbildningskonferensen 31 augusti att se på i efterhand! 

Dagen avslutades med ett panelsamtal där fokus låg på hur olika kommuners fritids-och kulturarrangemang, kulturbyggnaders samt fritidsanläggningar, som lekparker och parkytor, är tillgänglighetsanpassat för barn och unga med funktionsvariationer.

Panelen modererades av Agneta Björck som är en erfaren föreläsare som arbetat inom beroendevård, psykiatri, kriminalvård, socialtjänst i mer än 30 år.
Deltog i panelsamtalet gjorde Rakel Eriksson, ombudsman Unga med Synnedsättning Stockholm, Doaa Zatara, projektledare Unga Funkisrörelsen – tillsammans är vi starka! och Edvin Lidén, ordförande Unga Hörselskadade Stockholm. 

Panelsamtalet går att se här nedan eller direkt på vår YouTube kanal.
Klicka här för att komma direkt till Youtube. 

Bilder från utbildnignskonferensen 31 augusti 2023

Rulla till toppen