Projekt E-qual fritid – För en jämlik fritid

Fritidsförbundet arbetar, med stöd av MUCF, med projektet E-qual fritid. Projektets syfte är att ge förutsättningar för att du ska få den fritiden du vill ha.

Projektet är till för dig som:

  • Är ung med funktionsvariation och som är nyfiken på hur du kan bestämma över din fritid.
  • Är ledare eller fritidsledare i öppen fritidsverksamhet och som jobbar med barn, unga och unga vuxna med funktionsvariation och vill ha verktyg för att stötta ungas egenorganisering. I projektet får du verktyg för att vara lokal koordinator för målgruppen.

I projektet kan du:

  • Söka bidrag för att göra en aktivitet som du och dina kompisar tycker är rolig.
  • Söka bidrag för att resa och träffa andra unga i Sverige.
  • Vara med på våra nationella träffar där du träffar och lär känna andra unga från hela Sverige. Du lär dig även hur du kan göra för att bestämma över din fria tid.

Bra att veta

Behöver du assistans för att resa inom projektet, men inte vill bli av med assistanstimmar, står vi för kostnader för extra assistans.

Sök projektbidrag

För att söka bidrag till aktivitet eller resa, inom projektet, går du in här och svarar på frågorna i ansökan.

Kontakta oss om ni vill ha mer information