Projekt

En meningsfull fritid för alla

Projekt

Här kan ni få en överblick av Fritidsförbundets pågående och avslutade projekt. Klicka dig vidare till projektets sida för mer information. 

FritidsFriends
år 2021 - 2024

Projektet har som mål att öka kunskapen kring stödjande beslutsfattning och utveckla metoder för att använda stödjande beslutsfattning och skapa större utrymme för unga att ha inflytande över fritidsfrågor.

Språkrörigt
År 2021 - 2022

Språkrörigt syftade till att förbättra möjligheterna till inflytande, insyn och delaktighet mellan de politiska valen i Sverige.

Intresseklubben Antecknar
År 2020?

Projektets syfte var att att etablera strukturer för att unga och unga vuxna med funktionsvariationer skall kunna organisera sig intressepolitiskt.

E-qual Fritid
År 2017 - 2020

Projektets syfte var att ge förutsättningar för att du ska få den fritiden du själv önskar och vill ha. Projektet riktade sig till unga med funktionsvariationer och som var nyfiken på hur en själv kan bestämma över sin fritid.

Prataomdet.nu
År 2016 - 2018

Syftet med projektet var att lära och stärka ungdomar med funktionsvariationer att använda medier på ett sätt som ökar deras möjligheter och ger dem bättre förutsättningar att delta på lika villkor.

Självbestämmande, Inkludering & Hälsa
År 2013 - 2016

Rätt att bestämma, över sig själv och sin fria tid, är självklart lika viktig för barn, unga och unga vuxna med intellektuella begåvningsnedsättningar samt med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som för alla andra.
Genom projektet hos FritidsForum grundades Fritidsförbundet för barn och unga med funktionsvariationer.

Kontakta oss

Har du frågor kring projekten eller vill veta mer?

Rulla till toppen