Pågående projekt: Intresseklubben Antecknar! -för dig som vill veta mer om intressepolitik.

Fritidsförbundet arbetar, med stöd av MUCF, med projektet Intresseklubben Antecknar! Projektets syfte är att att etablera strukturer för att unga och unga vuxna med funktionsvariationer skall kunna organisera sig intressepolitiskt.

Projektet är till för dig som:

 • Är ung med funktionsvariation och vill lära dig om intressepolitik och påverkansarbete samt hur du kan utöva dina rättigheter.
 • Är fritidsledare och arbetar inom den öppna fritidsverksamheten med barn, unga och unga vuxna, och vill stötta ungas egenorganiserade arbete inom intressepolitik.

I projektet kan du:

 • Delta på våra lokala inspirationsträffar och föreläsningar för att lära dig om intressepolitik och påverkansarbete.
 • Få veta mer om hur en kan utöva sina mänskliga rättigheter.
 • Delta i vår nationella Intressegrupp som skapar en intressepolitisk agenda och driver intressefrågor nationellt.
 • Vara med på våra nationella träffar där du träffar och lär känna andra unga från hela Sverige.

Sök Initiativpeng:

För att söka bidrag till ett engagemang kan ni söka vår Initiativpeng, som ni hittar under fliken “Ansök om initiativpeng”.

Kontakta oss om ni vill ha mer information 

Avslutat projekt: Projekt E-qual fritid – För en jämlik fritid

Fritidsförbundet arbetar, med stöd av MUCF, med projektet E-qual fritid. Projektets syfte är att ge förutsättningar för att du ska få den fritiden du vill ha.

Projektet är till för dig som:

 • Är ung med funktionsvariation och som är nyfiken på hur du kan bestämma över din fritid.
 • Är ledare eller fritidsledare i öppen fritidsverksamhet och som jobbar med barn, unga och unga vuxna med funktionsvariation och vill ha verktyg för att stötta ungas egenorganisering. I projektet får du verktyg för att vara lokal koordinator för målgruppen.

I projektet kan du:

 • Söka bidrag för att göra en aktivitet som du och dina kompisar tycker är rolig.
 • Söka bidrag för att resa och träffa andra unga i Sverige.
 • Vara med på våra nationella träffar där du träffar och lär känna andra unga från hela Sverige. Du lär dig även hur du kan göra för att bestämma över din fria tid.

Bra att veta

Behöver du assistans för att resa inom projektet, men inte vill bli av med assistanstimmar, står vi för kostnader för extra assistans.

Sök projektbidrag

För att söka bidrag till aktivitet eller resa, inom projektet, går du in här och svarar på frågorna i ansökan.

Kontakta oss om ni vill ha mer information