Språkrörigt

Förbättra inflytande, insyn och delaktighet mellan valen

Språkrörigt

Den 1 november 2021 startade projektet Språkrörigt med stöd från MUCF som arbetade med att ta fram representanter från de som är kopplade till Fritidsförbundet. Språkrören hade i uppdrag att synliggöra de intressepolitiska frågorna som tagits fram av Projektet Intresseklubben Antecknar.

Språkrörigt är ett projekt som syftar till att förbättra möjligheterna till inflytande, insyn och delaktighet mellan valen.

Detta sker genom att utbilda unga språkrör i Fritidsförbundets intressepolitiska frågor, och hur dessa frågor bemöts av de svenska politiska partierna.

Språkrörigt syftar till att öka kunskap och delaktighet i demokratin för unga med funktionsvariationer samt att engagera unga mellan valen.

Våra språkrör
Under valåret 2022 skickade Fritidsförbundet ut ett gäng engagerade språkrör med uppdraget att ta reda på hur alla riksdagspartier ställer sig i några utvalda frågor.

Våra språkrör ser ni i dokumentärfilmen. De duktiga språkrören heter Hugo Nordgren, Yohanna Endrias, Simon Arnoj, Jenny Eliasson och Josefin Ahl.

Språkrörigt är ett projekt inom Stärka Demokratin och stöds av MUCF.

Projektledare – Albin Adell
Admin, samordning, ekonomi, ledning och ledare Järvaveckan och Almedalen – Frida Dahlberg
Klippare, filmredigering och ledare Almedalen – Anjelica Johansson
Utveckling, innehåll och ledare Almedalen – Alexandra Havkwist
Filmare och ledare Almedalen – Albin Junehammar

Vad gör ett språkrör i Språkrörigt?
Våra språkrör är en del av vår Intressegrupp. Intressegruppen är en fokusgrupp inom Riksförbundet som arbetar med Fritidsförbundets Intressepolitiska frågor – alltså våra medlemmars viktigaste ståndpunkter inom politiken!

Funktionsrättsfrågor i Politiken - en dokumentärfilm

En del av projekt Språkrörigt var att ta fram en dokumentärfilm för att uppmärksamma funktionsrättsfrågor i politiken. 

Våra språkrör har tränats i intervjutekniker, stöttats och även intervjuat politiker under Almedalsveckan 2022. Resultatet blev en dokumentärfilm om funktionsrättsfrågor. 

Särskilt tack till CATMA, MUCF, Quality Hotel, Alla partier och politiker som medverkat, Region Gotland, Stiftelsen The Global Village. Utan er hade dokumentärfilmen aldrig skapats. 

Från vänster: Frida Dahlberg, Hugo Nordgren, Talman Andreas Norlén, Jenny Eliasson, Josefin Ahl och Albin Adell

Hur kan du engagera dig i politik mellan valen?

Att rösta är en fantastisk rättighet!
I vårt demokratiska Sverige har varje medborgare över 18 år rösträtt till våra allmänna val. Varje röst räknas av valets funktionärer (rösträknare). Det betyder att din röst som du lägger har lika mycket värde som alla andras. Därför är det ett viktigt ansvar att rösta så som man själv vill och tänker. Val till riksdag, region och kommun sker alltid var 4e år i september. I några månader och veckor innan valet är det valspurt och de olika partierna debatterar, kampanjar, och syns publikt ute bland folk och på stora reklampelare med olika budskap om just sin politik.

Språkrörigt var på plats och tog tempen på valet, politikerna och valåret 2022!

Nästa val är i september 2026.
Valet 2022 har passerat, nästa val är går av stapeln 2026. Om du inte är insatt kan det vara en god idé att börja ta reda på hur en tycker och tänker om hur Sverige ska styras redan innan “valkaoset” drar igång.

Kanske ska du rösta för första gången 2026? Kanske tycker du inte att ett parti som du tidigare har röstat på har hållit vad de lovat?

Oroa dig inte!
Vårt tips är att börja läsa vad de olika partierna står för. Titta gärna också på vår dokumentär Funktionsrättsfrågor i politiken för inspiration. Om du upptäcker att du egentligen kanske bara bryr dig om ett fåtal frågorär det möjligt att ofta läsa närmare om just de frågorna. Ibland kan politiska partier och politiska ungdomsförbund tycka olika i en och samma fråga. Testa googla runt för att söka efter alternativ som passar dig allra bäst. Om du inte vet var du ska börja kan du ta hjälp av din fritidsledare eller kontakta din kommun för att se vad för alternativ som din kommun har.

Språkrören i Visby framför ringmuren
Från vänster: Yohanna Endrias, Josefin Ahl, Hugo Nordgren, Jenny Eliasson och Simon Arnoj

Hitta din plattform!

Om Du är osäker på vart du kan vända dig för att få en plattform för din intressefråga kan du besöka något av Fritidsförbundets forum. Vi har en intern fokusgrupp (som bedrivs av våra medlemmar) som heter Intressegruppen som arbetar med de punkter som våra medlemmar tycker är viktigast och behöver förändras.  

Fritidsförbundet har också tagit initiativ till ett nytt nätverk som kommer att vara en plattform där både medlemmar, icke-medlemmar, projektdeltagare och andra som vill driva utvecklingen av Ungas Självbestämmande framåt. 

Här kan både en ung individ komma och berätta om sina erfarenheter och samla beslutsfattare (en som fattar beslut som påverkar andras livssituation) komma och lyssna och inhämta kunskap, erfarenheter och expertis. 

Forumet fungerar som både en samarbetsmodell och ett forum för kunskapsspridning med flervägskommunikation.

Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar håller tal i Almedalen

Intervju med politiker

Annika Krutzén (M), kommunalråd Linköping

Vi har träffat kommunpolitikern Annika Krutzén. Annika är kommunalråd för moderaterna och är ordförande för Linköping Kommuns social- och omsorgsnämnd.

I vår intervju förklarar Annika varför det är viktigt att stärka ungas engagemang och inflytande i politiken.

Titta på intervjun genom att kicka nedan.

Intervju med politiker

Ungdomsombud i Linköping

Förutom politiker så finns det viktiga tjänstepersoner som jobbar inom kommuner, myndigheter eller på andra platser som jobbar med att skapa och underlätta ungas engagemang mellan val och att stötta ungas inflytande i politiken.

Fritidsförbundet har inom projekt Språkrörigt träffat Linköping Kommuns ungdomsombud.
Två unga personer som fått jobb specifikt för att arbeta med ungdomsfrågor inom kommunen.

I intervjun med Ungdomsombuden Olle Wetterhall och David Burman förklarar de vad deras uppdrag är och varför de valt att arbeta med ungdomsfrågor i Linköpings kommun.

Vad är ett politiskt ungdomsförbund?

Ett politiskt ungdomsförbund är en organisation som främst riktar sig till yngre människor med ett politiskt intresse. Ungdomsförbunden är ofta kopplade till ett politiskt samlingsparti som har en vuxen motsvarighet. Samtliga riksdagspartier har motsvarande ungdomsförbund.

Ungdomsförbund

Moderaterna (M) – Moderata ungdomsförbundet (MUF)

Socialdemokraterna (S) – Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU)

Liberalerna (L) – Liberala ungdomsförbundet (LUF)

Kristdemokraterna (KD) – Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU)

Sverigedemokraterna (SD) – Ungsvenskarna (SDU)

Miljöpartiet (MP) – Grön Ungdom

Centerpartiet (C) – Centerpartiets ungdomsförbund (CUF)

Vänsterpartiet (V) – Ung Vänster

Dåvarande statsminister Magdalena Andersson skakar hand med besökare i Almedalen

Se mer från Almedalsveckan och Språkrörigt

Vill du veta mer om projekt språkrörigt?

Kontakta oss så berättar vi mer

Språkrören i Visby
Rulla till toppen