Utbildningskonferens 26 april – Fullsatt!

Välkommen att delta på Utbildningskonferens

OBS! Vänligen notera att utbildningskonferensen är fullsatt! Nästa utbildnignskonferens kommer att hållas 31 augusti och inbjudan kommer ca 2 månader innan. Kom ihåg att anmäla er i god tid! 

Fritidsförbundets uppdrag är att skapa en meningsfull fritid för barn och unga med funktionsvariationer. Med vår breda kompetens inom LSS verksamhet, öppen fritidsverksamhet, ungas organisering samt mänskliga rättigheter bidrar Fritidsförbundet till att skapa tryggare mötesplatser för alla. Alla som arbetar för barn och ungas fritid är viktiga för oss och därför har Fritidsförbundet tagit fram en kostnadsfri konferens med fokus på att utveckla kompetens inom delaktighet och lågaffekivt bemötande i denna arbetsroll.

Dagens huvudtalare är Annelie Karlsson, specialpedagog och författare med omfattande erfarenhet och kunskap om stöd för personer med neuropsykiatriska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar.

Föreläsningen tar upp frågor som:
Vad är viktigt att tänka på när vi ska ge stöd inför och under en aktivitet?
Vad är delaktighet?
Hur stöttar man delaktighet?
Föreläsaren kommer att ta upp metoder för att ge stöd i att minska stressen, planera och förbereda. Vi kommer också att beröra metoden lågaffektivt bemötande och hur den metoden sänker stressen och ökar möjlighet till delaktighet. Alla aktiviteter ska syfta till välmående. Hur vi kan tänka mer strukturerat för att öka välmående och delaktighet presenteras genom PERMA-modellen. Ett verktyg som ni kommer att kunna prova att använda efter denna utbildningsdag.

Utöver detta kommer Fritidsförbundet även hålla i en praktisk workshop i delaktighetsarbete i fritidsverksamheter som leds av FritidsFriends informatör Anjelica Johansson och utvecklingsledare Alexandra Havkwist som arbetar med förbundets fokusområde fritid för barn och unga med LSS beslut inom projekt FritidsFriends som stöds av Allmänna Arvsfonden.

Dagen avslutas med en panel. Organisationer som representerar personer med funktionsvariationer kommer att delta i ett panelsamtal om användning av begrepp som påverkar ungas egna självbild och allmänhetens uppfattning av unga med funktionsvariationer. I panelen sitter bland annat Fritidsförbundets generalsekreterare Frida Dahlberg, Riksförbundet FUBs Förbundssekreterare Christina Heilborn samt Elisabeth Sandström Graversen, kanslichef på Attention. Panelen kommer att modereras av Agneta Björck som är en erfaren föreläsare som arbetat inom beroendevård, psykiatri, kriminalvård, socialtjänst i mer än 30 år.

Välkommen att delta!
Utbildningskonferensen är gratis och anmälan
sker via delta@fritidsforbundet.se senast den 12 april.

Rulla till toppen