Starta förening i Fritidsförbundet

1. Först behöver ni ha ett bildandemöte. Det är här ni bestämmer vad ni skall göra i föreningen.


Här finns de papper som ni behöver för ert första möte:
Protokoll från bildande av förening
Detta dokument går att spara ner på datorn och fyllas i digitalt.
Eller skriver ni ut det och fyller i med penna.

STADGAR FÖR FÖRENINGAR I FRITIDSFÖRBUNDET
Stadgar är regler eller förhållningssätt ni vill ha i er förening.

Efter mötet skickar ni in protokoll och stadgar till oss. Det går lika bra att scanna och mejla dem till oss som att skicka med vanlig post. Ni får gärna behålla originalen själva.
Om ni vill ha hjälp med bildandemöte kan ni kontakta oss på kansli@fritidsforbundet.se så bokar vi en tid och vi hjälper er.

2. När ni skickat in allt ska ni ansöka om medlemskap i Fritidsförbundet.

Minst 3 personer

För att få bidrag från Fritidsförbundet behöver föreningen ha minst 3 medlemmar och minst 60% av medlemmarna måste vara mellan 6-25 år.

3. Nu får ni vänta som mest i två veckor innan ni får ert startbidrag.

Startbidrag eller årsbidrag

Nya föreningar får ett startbidrag på 2 000 kr och 50 kr för varje medlem mellan 6-25 år.
Pengarna sätts in på det konto som ni skrivit in. Det går även att få kontanter om det fungerar bättre för er. Då bokar vi ett möte.

Det finns många anledningar till varför det är bra att ha en förening. Här presenterar vi några av dem:

  • Det är utvecklande och roligt.
  • Du får öva samarbete, blir en del av en gemenskap och får ett ökat självbestämmande. 
  • Har ni en förening är det oftast lättare att få hyra en lokal eller att söka bidrag.  
  • Ingen utomstående kan bestämma vad ni ska göra i föreningen, det är medlemmarna själva som bestämmer.   
  • Du lär dig grunder i demokrati, föreningen är demokratiskt uppbyggd. 
  • Alla medlemmar i föreningen har en röst och allas röst räknas. 
  • Genom att vara en del av en förening blir du en del i ett större sammanhang och du blir en del av samhället.
  • I Sverige har vi föreningsfrihet som är en av våra mänskliga fri- och rättigheter. Som också kan härledas direkt till barnkonventionens artikel 15Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till föreningsfrihet och fredliga sammankomster.   

Bildande workshops

En bildandeworkshop är ett tillfälle där Fritidsförbundet kommer och möter er och coachar er genom bildandet av er nya förening!